"หอผู้ป่วยบริการพิเศษ 1" ชั้น 11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ซึ่งเป็นห้องพิเศษชุด VIP เพื่อรองรับการบริการในส่วนของศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์(Srivejchavat Premium Center)