โทร. 074-451772

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษผิวหนัง

โทร. 074-451829

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษตา

โทร. 074-451825

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


คลินิกบริการพิเศษเด็ก

โทร. 074-451822

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษ

ทดสอบภูมิแพ้

โทร. 074-451822

 • วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


คลินิกบริการพิเศษนรีเวช

โทร. 074-451822

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


คลินิกบริการพิเศษจิตเวช

โทร. 074-451823

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


คลินิกบริการพิเศษ

อายุรกรรม

โทร. 074-451827

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษนิ้วล็อค

โทร. 074-451823

 • โทรนัดล่วงหน้า


คลินิกบริการพิเศษกระดูกและข้อ

โทร. 074-451823

 • วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษศัลยกรรม

โทร. 074-451828

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกบริการพิเศษหู คอ จมูก

โทร. 074-451825

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


คลินิกบริการพิเศษระงับปวด

โทร. 074-451823

 • วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.


ศูนย์เลสิก

โทร. 074-451746


คลินิกบริการพิเศษ

เวชปฏิบัติครอบครัว

โทร. 074-451827

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.