หอผู้ป่วยพิเศษ

หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 9 หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 10 และ หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 11

ตั้งอยู่ที่อาคารรัตนชีวรักษ์ ซึ่งเป็นห้องพิเศษชุด VIP เพื่อรองรับการบริการในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์(SONGKLANAGARIND VEJCHAVIVAT HOSPITAL)
- หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 9 โทร. 074-451873

- หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 10 โทร. 074-451878

- หอผู้ป่วยพิเศษ รัตนชีวรักษ์ 11 โทร. 074-451883